Ид. № 9037075/05.12.2014 г.: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0