“Застраховане на служители на Община Приморско, както и на имуществото на Община Приморско“ с обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Имуществено застраховане на имоти и материални активи- общинска собственост”

Обособена позиция №2: „Застраховане на моторните превозни средства на Община Приморско със застраховки “Пълно автокаско”, “Злополука на местата в МПС”, включително мястото на водача и “Гражданска отговорност” на автомобилистите”

Обособена позиция №3: „Застраховане на служители на Община Приморско със застраховки “Злополука”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0