Ид. №: 9053492 УСЛОВИЯ ЗА СЪБИРАНЕ ОФЕРТИ С ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 186 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОДОБРЕН ПО ПРОЕКТ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0