„Строително-монтажни работи по проект за саниране и енергоспестяващи мерки на сграда на ОУ „Христо Ботев“ находяща се в УПИ VІІ, кв. 4 по плана на с. Ново Паничарево“

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0