Реконструкция и ремонт на сгради със социално и културно значение на територията на община Приморско в изпълнение на проект „Повишаване на жизнения стандарт и подобряване на достъпа до услуги за децата и уязвимите групи от населението в община Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0