Публична покана на Народно Читалище „Л. Н. Толстой 1926, с. Ясна Поляна, общ. Приморско за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Реконструкция и ремонт на сградата на Народно Читалище „Л. Н. Толстой 1926, с. Ясна Поляна, общ. Приморско“

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0