ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на СОУ „Никола Й. Вапцаров“ – община Приморско“

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0