Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и съоръжения и принадлежности на територията на Община Приморско” в три обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Странджа” в село Веселие;

Обособена позиция 2: „Реконструкция на четириклонно кръстовище в кръгово кръстовище в град Приморско“;

Обособена позиция 3: „Реконструкция на ул. „Трети март” в участъка от о.т. 124 до о.т. 127 от ПУР на гр. Приморско”.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0