Ид. № 00872-2015-0005: „Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР по реконструкция и ремонт на сгради със социално и културно значение на територията на община Приморско: Обект 1: Реконструкция и ремонт на НЧ „Виделина-1927”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0