Ид. № 00872-2015-0004: „„Изграждане на част от улица „Иглика”, от кръстовище с ул. „Стара планина” до кръстовище с ул. „ Стамополу” о.т. 9 до о.т. 34, по плана за регулация на гр. Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0