Ид. №00872-2015-0001: “Допълнителни СМР към обществена поръчка с предмет: „Пристройка и преустройство на съществуваща общинска сграда в музей в УПИ VІІІ, кв. 6 гр. Приморско”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0