Гаранциите за участие са освободени, както следва:
На отстраненият участник Обединение Питерси – гаранцията е освободена на 04.02.2015 г., на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
На класираният на първо място участник – Комплектстрой ЕООД, гаранцията е освободена на 25.02.2015 г., на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0