Ид. № 00872-2014-0020 “Строително-монтажни работи на улична канализация и водопровод от о.т.111 през о.т.112 до о.т.115 и о.т.114 по плана на гр.Приморско“, находящи се в ПИ №58356.503.261, ПИ №58356.503.429, ПИ № 58356.503.272 и ПИ №58356.503.276 по КК

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0