Договор № 181 / 18,07,2013 г., с предмет Доставка на горива за нуждите на Община Приморско за период от 24 месеца Файлове: 1
Договор № 136 / 06,06,2014 г. Предмет на договора “”ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни строително – монтажни работи: “Изграждане на част от ул. “Стара Планина” от О.Т. 9 до О.Т. 219 и реконструкция на ул. “Тропик” от О. Файлове: 1

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0