00872-2017-0004: Доставка на автомобилни горива и масла за нуждите на Община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината за период от 3 години в две обособени позиции:

Обособена позиция №1 – Доставка на автомобилни горива за нуждите на Община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината;

Обособена позиция №2 – Доставка на автомобилни масла за нуждите на Община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0