Ин.№ 00872-2015-0009 “ДОСТАВКА НА ИНСТРУМЕНТИ, МАТЕРИАЛИ И ДРУГИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО И ОП “ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ” – ГР.ПРИМОРСКО”, РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0