Инд. No 9049904: „Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя за нуждите на Oбщина Приморско с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: “Доставка на офис консумативи за Община Приморско”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0