Ид. № 9036127/17.11.2014 г.: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0