Ид.№ 00872-2015-0006: „Доставка на автомобилни горива и масла за нуждите на Община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината за период от 24 месеца в две обособени позиции: 1.Позиция №1 – Доставка на автомобилни горива

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0