ID 00872-2016-0009 „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за обектите на Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен,ЦДГ гр.Приморско , ЦДГ гр.Китен , ЦДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ЦДГ с.Веселие и ЦДГ с. Ново Паничарево” по обособени позиции, както следва:

– Обособена позиция 1 – Месо и месни продукти, риба и яйца;

– Обособена позиция 2 – Консерви, сухи бобови, зърнени култури;

– Обособена позиция 3 – Мляко и млечни продукти;

– Обособена позиция 4 – Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплоди и кореноплоди;

– Обособена позиция 5 – Хляб, хлебни и тестени изделия;

– Обособена позиция 6 – Растителни мазнини;

– Обособена позиция 7 – Различни хранителни продукти;

– Обособена позиция 8 – Захарни изделия.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0