„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за обектите на Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско , ДГ гр.Китен , ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна,  ДГ с.Веселие и  ДГ с. Ново Паничарево  по обособена позиция № 11 „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0