„Доставка на асфалтова смес плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А (АС 12,5 изн. А 50/70) и асфалтова смес неплътен асфалтобетон за долен пласт (АС 16 биндер) за нуждите на Община Приморско“

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0