Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

ЕВН
До:
ОБЩИНА ПРИМОРСКО
Дата 12.05.2023
Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

Уважаеми клиенти,

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

Тази информация има за цел да Ви подпомогне при планиране на Вашата дейност и минимизиране на риск от щети по Вашите уреди и машини.

Моля да имате предвид, че посочената продължителност е приблизителна и прекъсванията на електрозахранването могат и да са по-кратки от записаното.

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД :

клиент наименование на обект адрес ИТН дата
час
от до
1 1000095235 стационар мониторинг изследоват.база БКТП Маслен нос ГР. ПРИМОРСКО, МАСЛЕН НОС 0, мониторинг изсл.баз 4220304 19.05.2023 13:00 17:00
2 1000095235 УО ТП Узунджата ГР. ПРИМОРСКО, С.О. УЗУНДЖА 29, УО 4188412 19.05.2023 13:00 17:00
3 1000095235 ГР. ПРИМОРСКО, С.О. УЗУНДЖА 0, ПИСМО 63-00-1958 ПРН 4397511 19.05.2023 13:00 17:00

При въпроси касаещи поддръжка на мрежата и липса на захранване, можете да се свържете с нас на сервизен телефон 0700 1 0007, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

С уважение,

Електроразпределение Юг ЕАД
4000, Пловдив,
ул. Хр. Г. Данов 37

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0