administracia 002
Име: Пресиян
Фамилия: Димитров
Тип: Общинска администрация
Отдел: УТ,  „Архитектура и кадастър“
Длъжност: Специалист „КС“
Стая: 119
Телефон: 0550/ 3 36 40
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0