ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че на 8.01.2019г. от 11:00ч. на Пречиствателната станция /ПСОВ/ гр. Китен, Община Приморско, ще се състои  церемония по „Първа копка“, с което ще се даде старт на строителните дейности по  проект   „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен“ , финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

След церемонията, в сградата на Община Приморско – в град Приморско,  ще се състои пресконференция, на която ще бъдат запознати широката общественост и представители на медиите с целите и дейностите по проекта.

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0