План за интегрирано развитие на община Приморско

План за интегрирано развитие на община Приморско

Уважаеми граждани на община Приморско,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Приморско за периода 2021-2017 г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.

Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му.

Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата. (Може да използванте Х или отметка за да маркирате отговорите).

Анкетата ще откриете на следния адрес: Анкетна карта

Благодарим Ви!

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0