Възможности за справка на граждани – място за гласуване.

Гражданите могат да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за Народно събрание на 4 април 2021 г

Справка по ЕГН: ТУК

Справка по адрес: ТУК

Или:

Чрез телефон:

  • Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Материали за обучение на СИК

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с провеждането на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021- РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦИК

ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021г.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0