Гласуване по настоящ адрес (ВИДЕО)


Заявление за избиратели с трайни увреждания (ВИДЕО)


Гласуване с машина (ВИДЕО)


Гласуване на 2.10.2022 финално видео ЦИК

 

 

Към момента е готов симулатор за гласуване с машина в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г„ който Ви изпращаме с молба да бъде публикуван на сайтовете на областните и общински администрации.

СИМУЛАТОР


Община Приморско уведомява избирателите, че до 17.09.2022 г. (включително) избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.
Искането се отправя по един от следните два алтернативни начина:
– писмено до кмета на общината, района кметството или до кметския наместник и съдържа ЕГН на избирателя, вида и номера на документ за самоличност и подпис;
– чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ – https://regna.grao.bg/

 

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 21.09.2022 г.

 

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон: Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А 1, Yettel и Виваком). Цената на SMS е 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0