Подаване на заявления по електронен път за Избори 2021

ЦИК ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11 юли 2021 Разяснителна кампания

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11.06.7.2021

На кой адрес се упражнява правото на глас? Може ли да се гласува в населено място в страната, в което избирателят няма регистриран постоянен или настоящ адрес?

Гласуването в страната се извършва по постоянен адрес. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес и да се впише в избирателния списък по настоящ адрес.

Изключение от това правило е предвидено за:

  • лицата, които имат право да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място (чл. 34 ИК);
  • лицата, заети в произвеждане на избори (чл. 233 ИК);
  • избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването (чл. 235 ИК);
  • ученици, студенти и докторанти (чл. 241 ИК).

Постоянният адрес е вписан в личната карта и по този адрес избирателите се включват в избирателните списъци.

Настоящият адрес се регистрира от общинската администрация въз основа на заявление за регистриране на настоящ адрес и може да съвпада с постоянния адрес или да е различен от него. Условията и редът за регистрация на настоящ адрес са определени в Закона за гражданската регистрация.

Как се подава заявление за гласуване по настоящ адрес?

Когато постоянният и настоящият адрес на избирателя са в различни населени места, той може да подаде заявление до кмета по настоящия си адрес за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 26 юни 2021 г. включително.

Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него той вписва данните си и посочва телефонен номер, като не се изисква подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

Не се изисква електронното заявление да е подписано чрез квалифициран електронен подпис.

Гласувалите по настоящ адрес на изборите за народни представители на 04.04.2021 г. и желаещи отново да гласуват по настоящ адрес на 11.07.2021 г. следва да подадат ново заявление за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11.06.7.2021 (документ за изтегляне)

________________________________________________________________________________________________________

Ако имате постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да подадете заявление за вписване в избирателния списък по настоящия Ви адрес не по-късно от 26 юни 2021 г. по образец (Приложение № 12-НС от изборните книжа). Информация как да подадете заявлението може да намерите от съответната общинска администрация съгласно адресната регистрация. На много места това е възможно по електронен път, факс и др.
ВАЖНО!!! Mоже да се подава и електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
• През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
• Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
• Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

________________________________________________________________________________________________________

 

ВАЖНО!
Избиратели с трайни увреждания, които имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. заявяват своето желанието , не по-късно от 14 дни преди изборния ден, в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение № 14-НС /чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс/, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез ел. поща на община Приморско /obschtina_primorsko@mail.bg/ по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес.

Заявлението се подава на фронт-офиса в сградата на общинска администрация Приморско.
Крайният срок за подаване на заявленията изтича на 26.06.2021 г. в 17.00 часа
Телефон за връзка : 0550 / 3-36-29

________________________________________________________________________________________________________

 

РЕШЕНИЕ на ЦИК относно назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (ЛИНК)

РЕШЕНИЕ на РИК относно определяне на общия брой членове на секционни избирателни комисии в община Приморско и разпределението им между партиите и коалициите (ЛИНК)

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0