О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., доп. – ДВ, бр. 3 от 2011) г, д-р Димитър Германов – Кмет на община Приморско с адрес, обл. Бургас, общ. Приморско, гр. Приморско, ул. „Трети март“ №56, п.к. 8180

 

СЪОБЩАВА

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Благоустрояване и текущ ремонт на площадно пространство пред Автогара Китен“

 

Лице за контакти: д-р Димитър Германов – Кмет на община Приморско
Телефон, факс: 0550/3 30 00; 0550/ 3 23 73.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Бургас-338,
К-с Лазур, ул. „Перущица“ №67, ет. 3
e-mail: riosvbs@unacs.bg

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0