На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

ОБЯВА:

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

 

          Община Приморско уведомява всички заинтересoвани физически и юридически лица, че в Общинска администрация – град Приморско е постъпило уведомление вх.№94-00-505/13.02.2019г. от Албена Генова Юнзал. Има следното инвестиционно предложение – „Да проектира и построи едноетажна еднофамилна жилищна сграда с плосък покрив в УПИ III-340, кв.41 по плана на с. Ново Паничарево, Община Приморско, Област Бургаска”.

 

Лице за контакт:                                        

Арх. инж. Николай Цанков: – 0896 744 327

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0