Обявява се пожароопасен сезон

Със Заповед на Областния управител на област Бургас Стайко Танков, е определен пожароопасен сезон в периода 01.04.2022г. до 31.10.2022г.
Уведомяваме населението на община Приморско, че се забраняват палежите на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в земеделските земи, частни дворове и защитените територии-изключителна държавна собственост. Да се повиши вниманието на всички посетители на защитените територии за опасността от възникване на пожари.
При констатиране на палежи в защитените зони, незабавно да се подаде сигнал на единен номер 112.

Нарушителите носят наказателна отговорност, съгласно чл.162 от Закона за опазване на околната среда.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0