ОБЯВЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

 

         ДПЛФУ – с. ЯСНА ПОЛЯНА

                  Община Приморско

        

       ОБЯВЯВА

           

Свободно работно място за длъжността  ДОМАКИН

 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА

         1.Образование: средно
         2. Работа с компютър и програмни продукти за организацията и управлението на складовата дейност – 2 години.

 

 1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
  1. Снабдява, съхранява и отпуска стоки и материали в дома.
  2. Води необходимата документация за получените стоки и материали.
  3. Следи за качеството на получените стоки и материали

и отговаря за съхранението им.

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
  • копие от диплома за завършено образование;
  • автобиография;
  • копие от документи за придобит стаж за работа с програмни продукти за организацията и управлението на складовата дейност
  • мотивационно писмо;

 1. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документи за кандидатстване се приемат в кабинета на директора  на ДПЛФУ с. Ясна поляна  в срок до 10 март 2020г .

         Предоставените от кандидатите лични данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни.

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0