ОБЯВЛЕНИЕ №92-00-2/10.01.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№92-00-2/10.01.2019г.

Община Приморско, дирекция „УТАС”, на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ, с Решение №525/28.12.2018г. на Общински съвет – Приморско, е разрешено изработването на ПУП/ПП, засягащ ПИ 58356.506.402, ПИ 58356.71.18, ПИ 58356.71.8 по КККР на гр. Приморско.
На основание чл.124б ал.4 Решението на Общински съвет – Приморско, не подлежи на оспорване.

ОТ ОБЩИНАТА

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0