ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.135 , ал.7 от ЗУТ

Обява

Община    Приморско, Дирекция “УТАС”  съобщава   на   заинтересованите, че със Заповед  №842/20.09.2022г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура  за  изготвяне на проект за изменение на /ПУП-ПР/ за УПИ IV в кв.29 с идентификатор №58356.501.92 по КККР на гр.Приморско.

ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0