ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.135 , ал.7 от ЗУТ Т4

Обява

Община  Приморско,

Дирекция “УТАС”  съобщава   на   заинтересованите, че със Заповед  №98/16.02.2024г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на ПУП/ПРЗ/ и РУП в обхвата на УПИ II /ПИ №58356.506.355/ и УПИ III /ПИ №58356.506.576/ в кв.24 по ПР на гр.Приморско.

ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0