ОБЯВА

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление за наличие на инвестиционно предложение за обект „Изготвяне на обект за Парцеларен план за изграждане на „Водопровод за захранване на част от имотите в зона по §4 местност Лозята землище на с. Писменово, Община Приморско.

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0