Обява

Военно окръжие ІІ степен

       Военно окръжие ІІ степен – Бургас

       съобщава, че  със заповед 3РД – 97/09.01.2024 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 55 /петдесет и пет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции, както следва:

    I. БОЙНИ ФОРМИРОВАНИЯ:

    ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ  54120 – Пловдив (8 длъжности);

    ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ  52630 – Пловдив (8 длъжности);

    ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ  48650 – Пловдив (8 длъжности);

     ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ  56130 – Банкя (8 длъжности);   

    II. ЩАБНИ ФОРМИРОВАНИЯ:

     ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ  56100 – Пловдив (3 длъжности);

     ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ  54120 – Пловдив (3 длъжности);

     ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 48650 – Пловдив (4 длъжности);

     ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 56120 – Пловдив (2 длъжности);

     ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 56130 – Банкя (10 длъжности).         

                   Срок за подаване на документи – до 23.02.2024 г.

Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите  в сайтовете, http://www.navy.mod.bg, http://www.comd.bg/, както и в стая № 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас, и в офисите за военен отчет в общините на Бургаска област.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0