ОБЯВА 13.07.2016г.

ОБЯВА

На основание чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Община Приморско уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление с вх.№ 94-00-2978/07.07.2016г. от Калинка Калчева Гаджева за наличие на инвестиционно предложение за Отглеждане на зеленчуци върху земеделска земя от 17 дка и изграждане на оранжерия от 199 кв. м. в с. Ясна поляна, Община Приморско.

 

лице за контакти: Калинка Калчева Гаджева
тел. 0889 03 00 12
e-mail: agadjeva@gmail.com
адрес: с. Ясна поляна, ул. „Хаджи Димитър“ № 8, Община Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0