ОБЯВА: На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

ОБЯВА:

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

 

Община Приморско уведомява всички заинтересoвани физически и юридически лица, че в Общинска администрация – град Приморско е постъпило уведомление вх.№94-00-470/11.02.2019г. от Стефка Кунева Аройо с българско гражданство гр. София, ж.к. „Младост” и Тодор Кунев Кунев с българско гражданство гр. София, ж.к. „Младост”. Имат следното инвестиционно предложение – „Жилищна сграда в УПИ VII, кв.71, ПИ №58356.506.408 по плана на гр. Приморско”.

 

Лица за контакт:                                        

Стефка Кунева Аройо и Тодор Кунев Кунев – тел. 0887 72 26 33

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0