ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

 

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-П-118/26.07.2018г. от „Приморско клуб”ЕАД за наличие инвестиционно предложение за изготвяне на проект за „Реконструкция на ТП „Бисер“ в ММЦ гр.Китен с монтаж на втори трансформатор и подмяна на РУ за СрН и НН, в ПИ с идентификатор 37023.502.85 по КК на гр.Китен, Община Приморско“.

лице за контакти: Никола Вълчанов                                                              тел.:0888/510 593

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0