ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№25-00-107/01.08.2018г. от „ЕР ЮГ” ЕАД за наличие инвестиционно предложение за „Изграждане на външно ел. захранване на хотел в ПИ №37023.501.77 по КК на гр.Китен, община Приморско”.

лице за контакти: инж.Иванка Недкова                                                        тел.:0882/834 941

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0