ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

 

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-С-137/30.07.2018г. от „Сити – Д”ЕООД за наличие инвестиционно предложение :”Пристройка и преустройство на съществуващ хотел „Пламена Палас” в УПИ II, кв.17 по плана на гр.Приморско, община Приморско”.

лице за контакти: Станко Иванов                                                                   тел.:0888/339 394

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0