ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

 

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Б-123/26.07.2018г. от „Белведере пропъртис”АД за наличие инвестиционно предложение за изготвяне на проект за „Изграждане на Клуб Хотел Белведере, в ПИ с идентификатор 58356.506.552 по КК на гр.Приморско, Община Приморско“.

лице за контакти: Данаил Пейчев                                                                   тел.:0885/962 373

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0