ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

ОБЯВА
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

 

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-П-114/18.07.2018г. от „Приморско клуб”ЕАД за наличие инвестиционно предложение за изготвяне на проект за „Реконструкция на тяло 2 от хотел „Бисер“ в ММЦ-Приморско за превръщането му в тяло „Е“ на хотел „Форест Бийч“ от Ваканционно селище „ПРИМОРСКО КЛУБ“, в ПИ с идентификатор 37023.502.85 по КК на гр.Китен, Община Приморско“.
лице за контакти: Никола Вълчанов тел.:0888/510 593

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0