ОБЯВА – ЕР ЮГ

ОБЯВА:

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

 

          Община Приморско уведомява всички заинтересoвани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№63-00-300/27.02.2019г. от „ЕР ЮГ” ЕАД за наличие на инвестиционно намерение за изграждане на Външно електрозахранване на „Жилищна сграда”, с.о. „Узунджата”, гр. Приморско, ПИ 58356.504.363 по Договор за присъединяване №4332091, което включва кабел ниско напрежение от съществуващ кабелен разпределителен шкаф до ново електромерно табло, което ще бъде монтирано на регулационната граница на ПИ 58356.504.363 по КК на гр. Приморско, общ. Приморско.

 

Лице за контакт:                                          

инж. Иванка Недкова  /тел: 0882 83 49 41/

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0