Обява ЕКСКУРЗОВОД

ОБЯВА

За конкурс за длъжността ЕКСКУРЗОВОД

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА
1.Образование: средно или висше
2. Друга квалификация: предимство имат кандидати , владеещи чужд език.
3. Професионален опит: не се изисква

 

2. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Посреща туристите в обекта.
Изнася информационни беседи.
Осигурява защита на интересите на туристите при различни ситуации.

 

3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
– копие от диплома за завършено образование;
– автобиография;
– мотивационно писмо;
– атестации от предходни работни места.

 

4. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
– подбор по документи за допускане до конкурса
– събеседване с одобрените по документи кандидати

 

5. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
Деловодството на Община Приморско, ул. „Трети март“ №56 в срок от 10 дни , считано от датата на публикуване на обявлението.
Предоставените от кандидатите лични данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0