Заседание на Постоянните комисии на 28.05.2024 г. /вторник/ от 16:00 ч.

ДНЕВЕН РЕД

МАТЕРИАЛИ


Заседание на Постоянните комисии на 23.04.2024 г. /вторник/ от 16:00 ч.

ДНЕВЕН РЕД

МАТЕРИАЛИ


Заседание на постоянните комисии на 26.03.2024г. /вторник/ от 16:00ч.

Дневен ред

Материали


Общо заседание на Постоянните комисии на 13.02.2024 г. /вторник/ от 16:00 ч.

Дневен ред

Материали


Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0