Документи

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина – Пакети 18-01, 18-02

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект № 18-2

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект № 18-3

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №18-4

Покана за обществено обсъждане

Търг с тайно наддаване за „Продажба на действително добити количества дървесина – Пакет № 1-19

Открит конкурс за възлагане на услугата: „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен“

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №19-1

Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Пакет №1-19

Продажба на прогнозни количества дървесина – Пакети №2-19, 3-19, за местни търговци

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №19-2

Продажба на прогнозни количества дървесина – Пакети №2-19, №3-19

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №19-3

Продажба на прогнозни количества дървесина – Пакет №4-19

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №19-4

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект 20-1

Продажба на прогнозни количества дървесина – Пакети №№20-01, 20-02, за местни търговци

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №20-2

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №20-3

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №20-4

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект № 20-5

Открит конкурс за възлагане на услугата: „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен“

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №21-1

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №21-2

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №21-3

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №21-4

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №21-5

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №21-6

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №21-7

Открит конкурс за възлагане на услугата: „Маркиране и сортивентиране на дървесина на корен.“

Открит конкурс за добив на дървесина – Обект №22-1

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0