Община Приморско приема предложения за проектобюджет за 2022 година

съобщение

Община Приморско приема предложения за проектобюджет за 2022 година

 

Със заповед на кмета на Община Приморско д-р Димитър Германов стартира процедура по съставяне на проекта на общинския бюджет  за 2022 г., като в процеса по изготвянето и представянето му за разглеждане пред  Общински съвет –Приморско са ангажирани зам.кмет, кметове и кметски наместник по населени места, директори на дирекции и специалисти от Общинска администрация, ръководители на  второстепенните разпоредители – общинско предприятие, музей, училища и детска градина.

Жителите на община Приморско, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица могат да направят своите предложения, на e-mail:  obshtina@primorsko.bg в срок до 30.11.2021 г. Всички постъпили предложения ще бъдат обобщени и представени за обществено обсъждане преди внасянето на изготвения проектобюджет в Общински съвет –Приморско.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0